העלון לשבת מבית עוזיאל פרשת ראה תשעח

בית כנסת וענייני דת • 9/8/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

1533800871435 העלון לשבת מבית עוזיאל פרשת ראה תשעח

מעודכן. שבת שלום