הודעות בוואטסאפ מהמועצה לתושבי בית עוזיאל

ועד מקומי • כניסות

למי שטרם נרשם לקבלת הודעות וואטסאפ מהמועצה לתושבי בית עוזיאל מוזמן להצטרף עכשיו: