הפעלת שער הכניסה

ועד מקומי • 6/1/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

Copy of טופס לעדכון דף קשר מושבי (1)

תושבים יקרים!
 בקרוב יופעל השער החשמלי, לצורך כך מצורף טופס עם פרטים לכל בית אב, אותו צריך למלא ולהחזיר למשה במכולת, יש אפשרות לסרוק ולשלוח למייל של סיגלית - sigalit1000@gmail.com 

במידת הצורך יהיו גם טפסים אצל משה לכל דיכפין.(לא יאוחר מסוף חודש ינואר).

נא דאגו להזדרז עם מילוי הטופס כדי שבקרוב ממש יוחזר הביטחון ולו במעט ע"י הפעלת השער.

תודה על שיתוף הפעולה.
ועדת ביטחון
בית עוזיאל