פרוטוקול

מזכירות • 9/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול מה 8.7.18

שלום לכולם,

מצ"ב פרוטוקול מישיבת ועד מתאריך 8.7

המשך יום טוב.