ועד מקומי

הודעות11/6/2017
הודעות

הרשמה לקייטנות קיץ 2017- מועצה אזורית גזר1/6/2017
הרשמה לקייטנות קיץ 2017- מועצה אזורית גזר

דוח שבועי -בית עוזיאל הקמת מגרש ספורט28/5/2017
דוח שבועי -בית עוזיאל הקמת מגרש ספורט

פרוטוקול אחרון25/5/2017
פרוטוקול אחרון

הכנות לקראת מסיבת שבועות23/5/2017
הכנות לקראת מסיבת שבועות

שאלון בנושא נגישות18/5/2017
שאלון בנושא נגישות

שימשונית לשבועות17/5/2017
שימשונית לשבועות

פניות לוועד מקומי