ועד מקומי

רשימת פחים19/7/2017
רשימת פחים

הזמנה לטקס פתיחת השנה לנוער18/7/2017
הזמנה לטקס פתיחת השנה לנוער

פרוטוקול ועד מקומי..17/7/2017
פרוטוקול ועד מקומי..

פינוי גושית16/7/2017
פינוי גושית

ניסוי התרעה נפת שפלה11/7/2017
ניסוי התרעה נפת שפלה

שינוי תאריך פינוי פסולת גושית10/7/2017
שינוי תאריך פינוי פסולת גושית

מטאטא כביש ופינוי פסולת גושית9/7/2017
מטאטא כביש ופינוי פסולת גושית

פרסום לתושבים25/6/2017
פרסום לתושבים

פניות לוועד מקומי