ועד מקומי

הודעות כלליות14/8/2017
הודעות כלליות

הודעות כלליות10/8/2017
הודעות כלליות

כנס הערכות פתיחת שנה בנושא הסעות3/8/2017
כנס הערכות פתיחת שנה בנושא הסעות

שאלון בנושא נגישות3/8/2017
שאלון בנושא נגישות

תזכורת... סגירת השער2/8/2017
תזכורת... סגירת השער

סגירת שערים31/7/2017
סגירת שערים

לוח איסוף גושית לחודש אוגוסט26/7/2017
לוח איסוף גושית לחודש אוגוסט

צביעת כבישים במהלך חודש אוגוסט לקראת החגים25/7/2017
צביעת כבישים במהלך חודש אוגוסט לקראת החגים

רשימת פחים19/7/2017
רשימת פחים

הזמנה לטקס פתיחת השנה לנוער18/7/2017
הזמנה לטקס פתיחת השנה לנוער

פרוטוקול ועד מקומי..17/7/2017
פרוטוקול ועד מקומי..

פינוי גושית16/7/2017
פינוי גושית

פניות לוועד מקומי