הזמנה: יום אחרון להרשמה לשימוע בנושא היתר פליטה לנשר, יום ד׳ 26 בפברואר 2020, 09:30 - 10:30 (IST)

לוח אירועים • 24/2/2020 כניסות