איכות הסביבה

למה אנחנו מפגינים ?* 🤔  יש זיהום אוויר באזור סביב מפעל נשר?
למה אנחנו מפגינים ?* 🤔 יש זיהום אוויר באזור סביב מפעל נשר?