סיור בני ובנות מצווה

תרבות • כניסות


*המועצה האזורית גזר 🥕  מזמינה לסיור בני ובנות המצווה.*

יום שני ט"ז אלול תשע"ח (27/8/18)

*תחילת הרשמה:*
 יום ראשון ח' אלול תשע"ח 19/8/18 שעה 10:00 בבוקר.

בתוכנית: 

10:00 יציאה באוטובוס מקריית חינוך דרומית, בית ספר גוונים דרך בית חשמונאי, בניין המועצה.

20:00 חזרה משוערת ליישובים.
מקומות נוספים לפי תיאום מראש.


*סיורים:*
במפעל תפילין עוטר ישראל. 
סיור במנהרת הכותל עם הדרכה  ומבט אל העבר. 
תפילה אישית בכותל והנחת תפילין.

הטיול ייצא ברוב משתתפים, באוטובוס אחד בלבד.

לבני ובנות המועצה בלבד.
מס המקומות מוגבל.

יש להצטייד בכובע מים ואוכל.

*לפרטים:*
משה כהן, תרבות יהודית 050-2000336

הרב אילן סעדה, רב המועצה 053-7245924