נוער

טיול יוני של החנש"ם (חוג נוער שומר מסורת)7/6/2017
טיול יוני של החנש"ם (חוג נוער שומר מסורת)

תמונות אחרונות

טיול יוני של החנש"ם (חוג נוער שומר מסורת)
טיול יוני של החנש"ם (חוג נוער שומר מסורת)