מזכירות

יום עיון קרקעות ונחלות במושבים
יום עיון קרקעות ונחלות במושבים