נוהל הגשת קורות חיים עבור מזכיר/ה חדש/ה -ועד מקומי

מזכירות • 5/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

טיוטה סופית מזכירה

שימו לב כתובת המייל עודכנה!!!!