התנדבות - ערבות הדדית

תרבות • 16/3/2020 כניסות

🔹 התנדבות
האתגר עמו אנו מתמודדים מדגיש כי כוחנו כקהילה משמעותי במיוחד. עלינו כחברים בקהילה לסייע ולחזק האחד את השני. ברגעים אלה ערבות הדדית נדרשת - אף תושב לא נשאר או ישאר לבד עם הקושי ועל כן:
1. אם אתם מבקשים להתנדב - המבקשים להתנדב במגוון אפשרויות שונות, כגון סיוע לאזרחים ותיקים הנמנעים לצאת מהבית, סיוע להורים לילדים, בישול לשכנים בבידוד, ועוד יעדכנו אותנו כאן -  http://bit.ly/2w1vXSw