תכנית המתאר כוללנית

Tsivia Elbaz • 5/8/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

תוכנית מתאר

 מליאת המועצה אישרה את תכנית המתאר הכוללנית של המועצה בישיבה חגיגית.

 תכנית מתאר כוללנית היא תכנית סטטוטורית על כל שטח המועצה, המגדירה את אופן פיתוח היישובים, המועצה, מבני הציבור, חקלאות, תיירות, פיתוח כלכלי, וזאת לצד הגדרת אופן שימור השטחים הפתוחים, האקולוגיים והחקלאיים במועצה.

 תכנית המתאר הכוללנית הינה אבן דרך חשובה לעתיד המועצה, לשימור אפיונה הכפרי והחקלאי, לפיתוח בר קיימא של יישוביה, לפיתוח ושמירה על  אתרי ההיסטוריה, להבטחת איכות חיים גבוהה ופיתוח כלכלי התואם את אופי המועצה.

התכנית תועבר כעת לאישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

 תודה למועצה ולצוות המקצועי שהוקם בראשותה לרקום את החלום הזה עבורינו.

מצרפת את המצגת לעיונכם.