העלון לשבת מבית עוזיאל אמור תשעח

בית כנסת וענייני דת • כניסות

קבצים מצורפים:

העלון לשבת מבית עוזיאל אמור תשעח

שבת שלום