העלון לשבת מבית עוזיאל כי תשא

בית כנסת וענייני דת • כניסות

שבת שלום