העלון לשבת מבית עוזיאל כי תשא

בית כנסת וענייני דת • 2/3/2018 כניסות

שבת שלום