הודעה ביחס לטיול חנוכה חטיבת בני המושבים

נוער • כניסות

בוקר טוב,

מצורף מכתב בנושא ביטול טיולי חנוכה במסגרת חטיבת בני המושבים

נשמח לעמוד לרשותכם ולתאם פגישה ביישוב להסביר את הדברים

לכל שאלה ולסייע במידת האפשר

בברכה,

 

 

איילת חן הולצברג  I  מנהלת משרד

 

נייד: 054-6738101 מייל: ayelet-h@bmosh.org.il

משרד: misrad@bmosh.org.il

 

 

חטיבת בני המושבים

הנוער העובד והלומד