בית כנסת וענייני דת

סעודת ראש חודש לנשים
סעודת ראש חודש לנשים