יום עיון קרקעות ונחלות במושבים

מזכירות • כניסות

הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא קרקעות ונחלות במושבים שיתקיים ביום שלישי ה-9/7/19 בשעה 19:00 באשכול הפיס בבית חשמונאי, הזמנה מצורפת .

מצ'ב לינק לרישום:

Karkaot A4