פרוטוקול 22.4.18

ועד מקומי • 29/4/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 22.4.18

שבוע טוב,

מצ"ב פרוטוקול מישיבת הועד האחרונה.


המשך שבוע טוב🌾🔅