הזמנה: דיון פומבי בעניין שינוי הייתר פליטה לאוויר של מפעל נשר, יום א׳ 1 במרץ 2020, 17:00 - 20:00 (IST)

לוח אירועים • 24/2/2020 כניסות