הערות כלליות

ועד מקומי • כניסות

שלום וברכה,

1. איסוף גושית בחודש אוגוסט הוא: 16.8 אבקש להוציא רק ב 15.8 בשעות הערב את הפסולת.

2. מכת חומיינים - אין פתרון בהדברה, זה יחלוף בקרוב.

3. פח שבור - כל מי שיש לו פח שבור פונה ישירות למחלקת התברואה במועצה - סימה - 9274031המשך יום טוב לכולם