איסוף גושית

ועד מקומי • 19/8/2018 כניסות

שלום לכולם,

להזכירכם,

מחר שוב איסוף פסולת גושית לחודש זה. 20.8

בחודש ספטמבר פסולת גושית תיאסף ב 3.9

שבוע טוב.