העלון לשבת מבית עוזיאל חוקת תשעח (2)

בית כנסת וענייני דת • כניסות

קבצים מצורפים:

העלון לשבת מבית עוזיאל חוקת תשעח (2)

שבת שלום