כנס נגישות בתאריך 27.05.2018

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

כנס נגישות

כנס נגישות!

שימו לב לתאריך שמופיע בהודעה זו.

התאריך שפורסם בעיתונות שגוי.