פינוי גושית חודש דצמבר

ועד מקומי • 30/11/2017 כניסותפינוי פסולת גושית החודש יהיה בתאריך 12.12.17.

אוציא הודעה נוספת סמוך למועד הפינוי.


המשך יום טוב.