מפגש בוקר

הגיל השלישי • כניסות

מצורפת ההזמנה
שבת שלום
מפגש בוקר ספטמבר