פרוטוקול

ועד מקומי • 6/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

םרוטוקול 27.1

בוקר טוב,

מצ"ב פרוטוקול לעיונכם.