איסוף גושית

ועד מקומי • 5/8/2018 כניסות


בוקר טוב,
פסולת גושית תיאסף ב 8.8 
בשורות טובות לכולם.