פרוטוקול ועד מקומי

ועד מקומי • 13/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 12.2.18

מצ"ב פרוטוקול מאתמול....🌸