העלון לשבת מבית עוזיאל ויקהל-פקודי שבת פרה תשעח

בית כנסת וענייני דת • כניסות

קבצים מצורפים:

העלון לשבת מבית עוזיאל ויקהל-פקודי שבת פרה תשעח

מצ"ב העלון של שבת שעברה.
שבת שלום