תשלום ארנונה

ועד מקומי • 4/12/2017 כניסות

כל מי שטרם סיים לשלם את הארנונה למועצה... שימו לב:
המועצה מחזירה 20% לישוב רק אם התשלום בוצע לפני סיום השנה. נא הזדרזו לשלם עד סוף החודש את הארנונה של 2017.
כל שקל שישולם לאחר סיום השנה - תושבי הישוב כבר לא יהנו ממנו.