עבודות בכביש.

ועד מקומי • 7/8/2018 כניסות

צהריים טובים!
ב 9.8  בשעות הלילה , המועצה תבצע עבודות חידוש סימון כבישים במושב. צפויים רעשים  בשל עבודות אלו.
המשך יום טוב.