פרסום ההרצאה יפוי כח מתמשך

ועד מקומי • 10/7/2018 כניסות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרצאה.