העלון לשבת מבית עוזיאל צו שבת הגדול

בית כנסת וענייני דת • כניסות

קבצים מצורפים:

העלון לשבת מבית עוזיאל צו שבת הגדול תשעח

שבת שלום