פרוטוקול

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול עם דגש על העלאת מיסים

בוקר טוב,

מצ"ב פרוטוקול , עם דגש על בקשה להעלאת מיסים.


לתשומת ליבכם!

המשך יום טוב.