מועמדותנו למליאה ולוועד

Tsivia Elbaz • 30/9/2018 כניסות

מצרפת את הרשימה שהגשנו למועצה... הן למליאה והן ולוועד מקומי.
בע"ה נעשה ונצליח.
חג שמח
רשימה למליאה ולוועד