העלון לשבת מבית עוזיאל ויקרא שבת החודש

בית כנסת וענייני דת • 15/3/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

העלון לשבת מבית עוזיאל ויקרא שבת החודש תשעח

שבת שלום