תזכורת... רביעי ב 20:00 שיעור נשים בבית הרבנית

תרבות • כניסות

ראש חודש תמוז