הודעה בעניין הגשת רשימות מועמדים-בחירות מוניציפליות

ועד מקומי • 16/9/2018 כניסות
 


 

 

לתושבי המועצה שלום רב,

 

בהדפסת חוברות הגשת רשימות המועמדים ע"י משרד הפנים למועצה ולוועדים המקומיים חלה טעות.

 

בחוברת הירוקה לנציג היישוב במליאת המועצה בסעיף 5 - המועמדים (דף 8 בחוברת) בעמודה האחרונה בטבלה כתוב "המען", ונדרש לשנות זאת ל"חתימה" בכתב יד, וכן על כל המתמודדים ברשימה לחתום בעמודה זו.

בסעיף 6 - חתימות מגישי הרשימה (דפים 9 עד 16) בעמודה האחרונה בטבלה כתוב "המען", ונדרש לשנות זאת ל"חתימה" בכתב יד, וכן על כל תומך ברשימה לחתום בעמודה זו.

 

בחוברת הכחולה לוועד המקומי בסעיף 5 - המועמדים (דף 8 בחוברת) בעמודה האחרונה בטבלה  כתוב "המען", ונדרש לשנות זאת ל"חתימה" בכתב יד, וכן על כל המועמדים ברשימה לחתום בעמודה זו.

 

בברכה ,

 

זיו כהן

מנהל הבחירות למועצה איזורית גזר.