פרוטוקול ישיבת ועד - סיום קדנציה

ועד מקומי • 17/10/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 16.10

מצ"ב פרורטוקול לעיונכם, ישלח קובץ נוסף עם סיכום פעילות הועד.
המשך יום טוב לכולם🌸