פינוי גושית בחודשים ספטמבר ואוקטובר

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

411437

411446

 

שלום רב,

 

על מנת לשמור על מועצה נקיה בחגים ובמהלכם יבוצע החודש פינוי נוסף של פסולת גושית.

 

מצ"ב לוחות פינוי הגושית לחודשים ספטמבר ואוקטובר.

 

במהלך שבוע הבא ישלח עדכון לגבי שינויים בלוח איסוף הגזם והאשפה הביתית.

 

 

בברכה,

כרמית גבע

מנהלת מחלקת רישוי עסקים ותברואה המועצה האזורית גזר

073-2447294

08-9274094