פרוטוקול

ועד מקומי • 4/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול מה 2.12

שלום לכולם,

מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד, לעיונכם.
חנוכה שמח.🎆