פרוטוקול

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 24

צהריים טובים,

מצ"ב פרוטוקול מישיבת הועד האחרונה.
המשך יום טוב.