הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי - בית עוזיאל

ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

370565שלום וברכה,

 

מצ"ב פרסום הודעה בדבר קיום בחירות לוועד המקומי בבית עוזיאל.